Przedszkole nr 249
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 249 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Organami przedszkola są:

a)  Dyrektor przedszkola,

b)  Rada Pedagogiczna,

c)   Rada Rodziców.

 

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi do przedszkola.

Dyrektor przedszkola realizuje następujące zadania:

a)  kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)   sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psy­chofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowią­cych,

e)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpo­wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f)    organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę placówki,

g)  organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców (praw­nych opiekunów) oraz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,

h) organizuje – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zajęcia dodatkowe dla dzieci,

i) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi­zacji praktyk pedagogicznych.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

 

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

 

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ADulinska 24-11-2011
Aktualizujący bzmw/ext.bdziewiecka 20-12-2011
Zatwierdzający bzmw/ext.dpulawska 20-12-2011
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-12-2011
Liczba odwiedzin: 1390
Rejestr zmian